OchronaMedyczna.pl
Strona Główna OchronaMedyczna.pl
Kursy e-learning Pierwsza Pomoc
eSklep OchronaMedyczna.pl
Kursy z pierwszej pomocy dla Firm
Transport Medyczny OchronaMedyczna.pl
Zabezpieczenia Medyczne
Kwalifikowane kursy dla Ratowników Medycznych 120 pkt eduakcyjnych

Szkolenia dla personelu medycznego

szkolenia dla personelu medycznego

Metody fizjoterapii w sprawowaniu opieki nad kobietą ciężarną i w połogu.

Kurs przeznaczony jest dla  fizjoterapeutów, którzy planują rozpoczęcie sprawowania opieki nad kobietami ciężarnymi , jak również masażystów oraz instruktorów zajęć ruchowych, którzy prowadzą zajęcia z kobietami w ciąży na szkolenie z zakresu fizjoterapii i metod prowadzenia zajęć ruchowych. 

Liczba godzin kursu: 24

Ramowy program:

 • Fizjologia ciąży, porodu i połogu
 • Aktywność fizyczna w ciąży (warsztaty)
 • Fizjoterapia w dolegliwościach okresu ciąży
 • Masaż kobiet ciężarnych (warsztaty)
 • Fizjoterapia w połogu
szkolenia dla personelu medycznego

Cewnikowanie pęcherza moczowego 

Kurs dokształcający jest skierowany do grupy zawodowej pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego .

Liczba godzin kursu: 16

Ramowy program Kursu:

 • Anatomia i fizjologia układu moczowego.
 • Zaburzenia w funkcjonowaniu układu moczowego.
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego.
szkolenia dla personelu medycznego

Opieka nad pacjentem w wieku podeszłym leczonym chirurgicznie

Kurs przeznaczony jest dla  pielęgniarek/pielęgniarzy oraz opiekunów/opiekunek medycznych, którzy planują rozpoczęcie sprawowania opieki nad pacjentem w wieku podeszłym leczonym chirurgicznie.

Liczba godzin kursu: 48

Ramowy program kursu:

 • Najczęstsze wskazania do leczenia operacyjnego osób w wieku podeszłym.
 • Cele leczenia operacyjnego u pacjentów w wieku podeszłym.
 • Postępowanie pooperacyjne.
 • Powikłania pooperacyjne u osób w podeszłym wieku.
 • Udział pielęgniarki w leczeniu ran przewlekłych.
 • Udział opiekuna medycznego w leczeniu ran przewlekłych
szkolenia dla personelu medycznego

Techniki postępowania z pacjentem w celu zapobiegania chorobom mięśniowo-szkieletowym u pracowników służby zdrowia.

Liczba godzin kursu: 48

Ramowy program kursu:

 • Ergonomia miejsca pracy. 
 • Metody przenoszenia ręcznego. 
 • Metody przenoszenia przy użyciu lekkiego sprzętu do przemieszczania pacjenta.  
 • Metody przenoszenia przy użyciu ciężkiego sprzętu do przemieszczania pacjenta.
 • Podstawy RKO. 
 • Superwizja pracy opiekuńczej.
 • Komunikacja interpersonalna z pacjentem, jego rodziną/opiekunem oraz zespołem terapeutycznym.
szkolenia dla personelu medycznego

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.

Liczba godzin kursu: 85

Ramowy program kursu:

 • Trening umiejetności  interpersonalnych.
 • Teoretyczne podstawy komunikowania się.
 • Komunikowanie terapeutyczne.
 • Komunikowanie w zespole terapeutycznym.
 • Komunikowanie interpersonalne w codziennej praktyce zawodowej pielegniarek i położnych. 
 • Superwizja kliniczna w pielęgniarstwie, położnictwie.

Szkolenia e-learningeSklepSzkolenia dla FirmTransport MedycznyZabezpiecznia MedyczneSzkolenia dla Ratowników KDRM 120pkt

©2015 Profesjonalne Centrum Medyczno-Szkoleniowe OchronaMedyczna.pl