Film ten powstał dzięki współpracy firmy Ochrona Medyczna.pl sp. z o.o.
z firmą Open Horizon Sp. z o.o. www.openhorizon.pl