ochronapracodawcy.pl ochronapracodawcy.pl

Obsługa Prawna

Strona Główna ochronapracodawcy.pl
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Pierwsza Pomoc
Obsługa Przeciwpożarowa
Obsługa Prawna
eLearning
Sklep Internetowy

Pomoc Prawna

Z myślą o naszych klientach, przygotowaliśmy wersję Premium naszej platformy. Umożliwia ona po podaniu swojego loginu i poprawnej weryfikacji uzyskanie porady prawnej w sytuacjach pojawiających się wątpliwości dotyczących interpretacji kodeksu pracy. Dzięki stałej współpracy z prawnikami jesteśmy w stanie pomóc Ci w wielu problematycznych sytuacjach spotykanych w Twojej codziennej pracy.

Prawnicy z którymi współpracujemy charakteryzują się:

  • Wieloletnią praktyką.
  • Doskonałą znajomością tematyki rynku pracy.
  • Biegłością w stosowanych procedurach.
  • Ciągłą analizą obowiązujących regulacji prawnych i aktualnego orzecznictwa sądowego.

Dzięki tym cechom możemy rzetelnie podjąć się takich spraw jak:

  • doradztwo i konsultacje prawne
  • przygotowanie ekspertyz i opinii prawnych
  • reprezentacja klienta przed sądem, prokuraturą, policją, urzędem skarbowym, urządem celnym
  • zastępstwo procesowe i prowadzenie procesów w zakresie prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, międzynarodowego, prawa pracy, prawa związanego z uczestnictwem Polski w Uni Europejskiej
  • wyceny nieruchomości

Bezpieczeństwo i Higiena PracyPierwsza PomocOchrona przeciwpożarowaObsługa prawnaeLearningSklep internetowy

©2012 Portal informacyjny dla Pracodawców ochronapracodawcy.pl